τo video της ημέρας

04.01.2014 14:33

Ρωσία: Οδηγοί κυνηγιούνται στο δρόμο, πλακώνονται με μαχαίρι και φτυάρι