τo video της ημέρας

21.03.2015 14:16

Ρωσία: Σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις