τo video της ημέρας

30.08.2010 19:19

Για δεκαετίες δεν υπήρχε οδική σύνδεση ευρωπαϊκής και ασιατικής Ρωσίας κι ο Β.Πούτιν κάνει χρήση του νέου δρόμου διαφημίζοντας ταυτόχρονα το νέο Λάντα "Καλίνα"