header Ελλάδα Κύπρος Ρωσία Κοινοπολιτεία Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Λευκωσία
Αγία Πετρούπολη
Μόσχα
skyline
01 / 07
05.06.2013

Κύριλλος από Άγιο Όρος προς Πατέρες: Σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην αναγέννηση της Αγ. Ρωσίας (ΦΩΤΟ) Γιώργος Θεοχάρης


Ανταπόκριση Άγιο Όρος

 

Στους πνευματικούς δεσμούς του Αγίου Όρους  με τη Ρωσία αναφέρθηκε εκτενώς ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. κ.Κύριλλος κατά την αντιφώνησή του σήμερα στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου.

Ο ρωσικός μοναχισμός οφείλει την ιστορική του ύπαρξη στον Αγιορείτικο μοναχισμό.

 

Αναφέρθηκε σε ρώσους μοναχούς που ασκήτεψαν στο Άγιο Όρος και μετέφεραν στην πατρίδα του το τυπικό του Άθωνα.

"Ο Όσιος Αντώνιος των Σπηλαίων από το Κίεβο ήρθε στο Άγιο Όρος στη συνέχεια επέστρεψε στη πατρίδα μας με τα πρότυπα του Αγιώνυμου Όρους", υπογράμμισε ο μακαριώτατος.

"Αναπέμπω ευχαριστίες προς την Πανάχραντο Θεοτόκο που αξιώθηκα να επισκεφτώ το περιβόλι της", είπε ο κ.Κύριλλος.

"Πατέρες του Αγίου Όρους σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε εις την αναγέννηση της Αγίας Ρωσίας", εξήγησε χαρακτηριστικά ο κ.κ.  Κύριλλος.

Και συμπλήρωσε: "Να μη κλονιστεί  η πίστη μας".

Ο μακαριώτατος  έκανε εκτενή αναφορά  διαβεβαιώνοντας τους Αγιορείτες πατέρες  "για το σεβασμό και την αγάπη του ρωσικού λαού προς το Άγιο Όρος, μιας ανιδιοτελής αγάπης, όπως είπε, που επιβεβαιώνεται διαρκώς με την αυξημένη εισροή Ρώσων προσκυνητών στον  Άθωνα".

Η συμβολή της Ρώσων στο Άγιο Όρος

"Από κάθε γωνία της πατρίδας μας απεστάλησαν πλούσιες δωρεές και αφιερώματα που κοσμούν μέχρι σήμερα τους Ναούς των Καθολικών, δηλ κεντρικούς Ναούς Μονών και Κυριακών στις Σκήτες  του Αγίου Όρους.

Οι λαοί της πατρίδας μας δεν άντλησαν μόνο πνευματικά αγαθά από τον Αγιώνυμο Όρος. Ό,,τι πολύτιμο είχαν τα αφιέρωσαν σε αυτό το πανορθόδοξο θησαυροφυλάκιο της ευλαβείας", σημείωσε  χαρακτηριστικά ο Ρώσος Πατριάρχης .

Στη συνέχεια ο προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας έκανε λόγο για διωγμό της Ορθοδοξίας τονίζοντας: "Η  Ορθοδοξία σήμερα στη Ρωσία  βάλλεται .Ένας αόρατος πόλεμος είναι σε εξέλιξη από διάφορους που θέλουν την εξαφάνιση της. Είμαστε ομοιοδεάτες. Η Ορθοδοξία της Ρωσίας επηρεάζει την παγκόσμια Ορθοδοξία.

Ο Πατριάρχης αφίχθη στο Άγιο Όρος στις μία το μεσημέρι και έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού εκκλησίας από την Ιερά Επιστασία με επικεφαλής τον Άγιο Πρώτο, γέρων Μάξιμο Ιβηρίτη.

Οι καμπάνες χτυπάγανε  χαρμόσυνα, Αγιορείτες μοναχοί από κάθε γωνιά του Άθωνα έσπευσαν στις Καρυές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους για να υποδεχτούν τον μακαριώτατο και να πάρουν την ευλογία του.

Παρών και  οι μαθητές της Αθωνιάδας Ακαδημίας με τους καθηγητές τους .

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης κατευθύνθηκε στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου όπου προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας "Άξιον Εστί" και εψάλη δοξολογία προς τιμήν του κ. κ.Κυρίλλου.

Ο πρωτεπιστατης του Αγίου Όρους καλωσόρισε τον μακαριώτατο.

Ακολούθως οδηγήθηκε στην Ιερά Κοινότητα. Εδώ έγινε το καθιερωμένο κέρασμα,  λουκούμι με τσίπουρο,  η ανταλλαγή δώρων και οι χαιρετισμοί του Πατριάρχου και του πρωτεπιστάτη.

Ο Μητροπολίτης Μιλήτου μετέφερε τον "εγκάρδιον και αδελφικόν χαιρετισμόν" του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Είπε αναλυτικά:

"Καλώς ήλθετε εις το Αγιώνυμον Όρος! Καλῶς ήλθετε εις τα σκηνώματα τα αγαπητά της Υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και απειπαρθένου Μαρίας...Καλώς ήλθετε εις την  αναψυχήν  της  εκκλησιαστικής  βιoτής. Καλῶς ήλθετε, ίνα είδητε, απολαύσητε και αναστασίμως χαρήτε την κοινωνίαν της αγάπης και την αφελότητα της αποστολικής κοινότητος εις τα πρόσωπα των αγωνιζομένων μοναχών, οι οποίοι διάγουν εις τον αγιώτατον τούτον χώρον του Άθω την αποστολικήν ζωήν. Όλα τα προλεχθέντα γνωρίσματα του Αγίου τούτου Όρους,  Μακαριώτατε, αποτελούν την Καθολικήν δόξαν και ελπίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μακράν μερισμών, ιδιοτελείας και αυτάρκους διαθέσεως.  Η επευλογητική επιστασία της Κυρίας Θεοτόκου και η έγκοπος υπερχιλιετής ενάσκησις του μοναστικού βίου κατά τα καθιερωθέντα θέσμια επέβαλον το Άγιον Όρος εις το Εκκλησιαστικόν  γίγνεσθαι  ως το ευ είναι της Εκκλησίας.

Επί τω λόγω και τω μεγέθει  του πράγματος τούτου  και η κοινή Μήτηρ των απανταχού Ορθοδόξων, Μεγάλη εν Κωνσταντινουπόλει του Χριστού Εκκλησία ιδιαζόντως και διαχρονικώς ανέλαβεν ευθύνας και κόπους και θυσίας και  μερίμνας  και άλγη δια την περικράτησιν αυτού μακράν από πάσης   ανθρωπίνης  μικρότητος. Ανέλαβεν και διαρκώς βαστάζει την τιμήν, την ευπορίαν και την ευστάθειαν του Αγίου Τόπου τούτου, ουχί  ως προσωπικόν Αυτής κάρπωμα, αλλά ως δείγμα και απόδειξιν της Ενότητος της πίστεως εν τω προσώπω των μοναζόντων, χωρίς εθνοτικών διακρίσεων, χωρίς εντοπίων προϋποθέσεων, χωρίς στενοτήτων, χωρίς εγωπαθών διαθέσεων, μόνον μέλημα έχουσα, ίνα τούτο παραστήση τω Κυρίω  ως αυτήν ταύτην την Εκκλησίαν μη έχουσαν σπίλον η ρυτίδα η τι των τοιούτων. Πάντοτε την κατά Χριστόν προκοπήν των τέκνων Της έχουσα νοί και καρδία η Μεγάλη Εκκλησία χαίρεται και εγκαυχάται μεγάλως δια το Άγιον Όρος.

Αφορά εις Αυτό. Αγωνιά  δια  την ακλινή μοναστικήν αυτού οδόν. Προβάλλει τοις πάσι την αδιαστίκτως ειρηναίαν, αδελφικήν και ευχαριστιακήν συνύπαρξιν των εκ των διαφόρων εθνών της Οικουμένης Αγιορειτών μοναχών υπό τον Αρχιεπίσκοπον της Κωνσταντινουπόλεως και ελπίζει ότι -χάριτι Θεού- τούτο θα αποτελέση και πρότυπον δια την επαναφοράν των εκκλησιαστικών διαφορετικών πρακτικών και εκτιμήσεων εις το εκκλησιολογικώς ορθόν.Υπ' αυτάς τας ευσεβάστως και συντόμως διατυπωθείσας σκέψεις προς την Υμετέραν Μακαριότητα και την τιμίαν Αυτής συνοδίαν επαναλάμβάνω την ολοκάρδιον ευχήν του Πατρός και Επόπτου του Μοναστικού αυτού Αγίου τόπου, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου δια την επί πνευματικαίς κομιδαίς επίστεψιν του προσκυνήματος Σας υπό  την  σκέπην της  Κυρίας Θεοτόκου και τας πρεσβείας πάντων των Αθωνιτών Αγίων".

Ακολούθως, ο προκαθήμενος της ρωσικής εκκλησίας  με την πολυμελή συνοδεία του κατευθύνθηκε στην Ρωσική Ιερά Μονή του Αγίου Παντελήμονος όπου θα διανυκτερεύσει κατά τη τριήμερη παραμονή του στην Αθωνική Πολιτεία.

πηγή: Αγιορείτικο Βήμα

σχόλια (0)
Ποια είναι η γνώμη σας;
Επιλέξτε εικονίδιο
highlights
θεματικές
Σχολιάστε τώρα!

To saslik einai apo to Uzbekistan.poion kaukaso? An den kseris min grafis Kai den vazoun ksidi I ouzbeki aka fisiko anthrakouxo metaliko Nero. / OkΝέος πόλεμος κυρώσεων ΗΠΑ- Ρωσίας / Πολύ καλή ενημέρωση! / Θανάσης ΔήμουΟ καθηγητής Ιωάννης Μάζης σχολιάζει την προμήθεια των S-400 από την Ρωσία / Wow!!! Στο ναυτικό ήταν κι αυτός!!! / ελλαδίτηςΜε σκορ 98-2 υπερψηφίστηκαν στη Γερουσία οι νέες κυρώσεις ΗΠΑ στη Ρωσία / Για ποιο λόγο το κράτος τους παίρνει την ιθαγένεια; Μα στα πλαίσια του σχεδίου για τον αφελληνισμό της Θράκης και την αλλοίωση της πληθυσμιακής σύνθεσης όλης της... / κάποιος πατριώτηςH Gazprom ιδρύει δύο κινηματογραφικές εταιρείες στις ΗΠΑ / Δόξα τω Θεώ, ειρήνη να χουμε, μονο αυτό μετράει. Ομόνοια και ευμηερία για τις όλες τις χώρες . Οταν οι πολεμοχαρείς μιλάνε εμείς οι πολίτες τρμεμουμε, Θέλουε να... / ΟλγαΗ πρώτη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν / Συγχαρητήρια για το άρθρο κύριε Αυγερινέ,μια μικρή παρατήρηση μόνο,ο όρος ρωσόφωνοι είναι και αυτός έννοιολογηση της προπαγάνδας του ευρωατλαντικού άξονα,οι... / Γιώργος ΠαγανόπουλοςΕθνική Γυναικών: Μάλτση και Καλτσίδου για τη νίκη επί της Ρωσίας και κυρίως για το αύριο / Ενώ οι νεοφιλελέδες του Μιζοτάκη, της SIEMENS, του Χριστοφοράκου και του Σόϊμπλε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ με τον Σόρος και το διεθνές παρασιτικό, τραπεζικό κεφάλαιο και την ΝΤΠ;;;... / ΟΥΣΤ, ΝΕΟΦΙΛΕΛΕ ΖΩΑ ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΟΥΛΑ!!!Ρεσιταλ εθνικισμού από Γιούσενκο : «Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν ουκρανικά» / Λάμπρος ΖαχαρήςΗ μη κομμουνιστική αριστερά σήμερα, η καλούμενη νέα αριστερά, είναι κατασκεύασμα των Bush-Clinton-Obama-Merkel-Soros, και σ αυτή την αριστερά έχει ενταχθεί όλη η... / ΕλλαδίτηςΠαλιννοστούντες αποθεώνουν τον Σαββίδη / Νιωθουμε ντροπη.   Καποτε θα πρεπει να βγει καποιος και να πει ποιανου αποφαση ηταν.  Για να αποφασιστει τι πρεπει. ------------------------ / ΔράκωνAγία Πετρούπολη: η “Βενετία του Βορρά” / Σειρα του Τραμπ να διωξει τον Πιατ απο την Ελλαδα και να τον στειλει Γερμανια. Διαφορετικα ας τον αναλαβουν οι Ρωσοι . Βεβαια δεν ξερουμε και το παρασκηνιο οσο... / ἍναξΜόσχα: Κόντρα για την ουκρανική βιβλιοθήκη /