header Ελλάδα Κύπρος Ρωσία Κοινοπολιτεία Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Λευκωσία
Αγία Πετρούπολη
Μόσχα
skyline
01 / 03
01.02.2013 08:04

Ουκρανία - Μια περιφρονημένη δυναμική αγορά Αχιλλέας Πατσούκας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ Κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟ


Σε διάστημα έξι μηνών, τόσο η πρεσβεία μας όσο και το Γενικό Προξενείο στο Κίεβο έλαβαν μια σειρά τιμητικών διακρίσεων. Σας είναι εύκολο να μας τις αναφέρετε;


Είναι αλήθεια, ότι η Πρεσβεία και το Προξενικό της Γραφείο, δουλεύοντας σκληρά και στοχευμένα κατά τα τρία τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τον χρόνο αυτό που βαίνει προς το τέλος του, κατόρθωσαν όχι μόνο να ανατρέψουν την πολύ δυσμενή εικόνα που υπήρχε στην Ουκρανική κοινή γνώμη και στα Γραφεία Τουρισμού για την Αρχή αυτή και ειδικότερα για το Προξενικό Γραφείο, λόγω της πολύ περιοριστικής πολιτικής θεωρήσεων του τελευταίου και ορισμένων αδέξιων συμπεριφορών των υπαλλήλων του, αλλά να φέρουν το Προξενικό Γραφείο μας στην πρώτη ή δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων όσον αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την φιλική εξυπηρέτηση του κοινού στην έκδοση θεωρήσεων.

 

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα, αλλά και για τον ελληνικό τουρισμό, οι αφίξεις τουριστών από την Ουκρανία προς την χώρα μας σημείωσαν αύξηση.  Έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία; Επίσης θέλω να μας μιλήσετε και για το δύσκολο έργο της Πρεσβείας μας και του Γενικού μας Προξενείου καθώς αν δεν κάνω λάθος ανταποκριθήκατε στις υψηλές αυτές απαιτήσεις με περιορισμένο προσωπικό.


Η νέα αυτή θετική εικόνα της Αρχής μας, με την μεγάλη προβολή και δημοσιότητα που έλαβε από την τηλεόραση, τον Τύπο, τα εξειδικευμένα στον Τουρισμό περιοδικά και την Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτόρων της Ουκρανίας είχαν σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση του τουριστικού ρεύματος από την Ουκρανία στην Ελλάδα από 26.000 το 2009 σε περίπου 150.000 φέτος, την κατάληψη από την χώρα μας της δεύτερης θέσης στις προτιμήσεις των Ουκρανών τουριστών, όπως και την απονομή του πρώτου βραβείου από το εγκυρότερο περιοδικό Τουρισμού «Ukrainsky Tourism» στον τομέα της «δυναμικής των τουριστικών ροών».
Οι ανωτέρω επιτυχίες και διακρίσεις ήταν βέβαια αποτέλεσμα  πολλών παραγόντων, όπως η προσφορά τουριστικών πακέτων  στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικότερες τιμές, η ενεργοποίηση και  συνεργασία μεγάλων Tour Operators, Ελλήνων και Ουκρανών, η  αύξηση των πτήσεων charter προς Ελλάδα και η μεγάλη και θετική  προβολή της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού από τον  εξειδικευμένο Τύπο της Ουκρανίας. Καθοριστικής σημασίας ήταν,  όμως, επίσης η κατάλληλη οργάνωση και ετοιμότητα της  Πρεσβείας και του Προξενικού μας Γραφείου να στηρίξουν την  προσπάθεια αυτή και να ανταποκριθούν χωρίς καθυστερήσεις στην  χωρίς προηγούμενο αυξημένη ζήτηση θεωρήσεων που έφθανε  κατά την περίοδο αιχμής μέχρι και χίλιες (1.000) θεωρήσεις την  ημέρα. Κι’ αυτό, βέβαια, παράλληλα με τις λοιπές, συνήθεις  εργασίες του Προξενείου, δεν θα ήταν εφικτό με δύο μονίμους  υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος, έναν με  απόσπαση στην περίοδο αιχμής και δύο επιτόπιους  συμβασιούχους, διότι, δυστυχώς αυτή είναι πλέον η σύνθεση του  Προξενικού μας Γραφείου λόγω των γνωστών, δύσκολων  δημοσιονομικών συνθηκών στην χώρα μας. Έτσι, με μικρή,  έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο μας και την πολύ  μεγαλύτερη χορηγία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών  Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και μεμονωμένων,, μεγάλων Tour  Operators, Ελλήνων και ξένων, αρχίσαμε από τον Απρίλιο ήδη να  προσλαμβάνουμε εποχιακό προσωπικό, που στην περίοδο  αιχμής έφθασε μέχρι και είκοσι άτομα, τα οποία, μαζί με το  υπόλοιπο προσωπικό και υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του  Διευθύνοντος το Προξενικό Γραφείο κ. Κώστα Γρηγοριάδη, ενός  πολύ αφοσιωμένου και ενεργητικού υπαλλήλου, που ξέρει να  αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ευθύνες, κατορθώσαμε να  συμβάλουμε και από την πλευρά μας, αποφασιστικά θα έλεγα,  χωρίς καθυστερήσεις και περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες,  στην θεαματική αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την  Ουκρανία στην χώρα μας.

 

Σε αντίθεση με τη Ρωσία όπου λειτουργούν κέντρα βίζας, στην Ουκρανία αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό κάνει το έργο σας πιο δύσκολο ή τελικά ο ρόλος των κέντρων θεωρήσεων είναι ένας μύθος;

 

Η Ρωσία είναι μία αχανής χώρα και γι’ αυτό, ίσως, ένας εξωτερικός πάροχος με την λειτουργία Κέντρων Θεωρήσεων σε διάφορες  απομακρυσμένες πόλεις, ήταν αναγκαίος και χρήσιμος. Η κατάσταση είναι διαφορετική σε μία πολύ μικρότερη χώρα όπως  η Ουκρανία. Το Προξενικό μας Γραφείο συνεργάζεται άριστα με τους μεγάλους και διαπιστευμένους σ’ αυτό Tour Operators, οι οποίοι στην πράξη επιτελούν και το έργο του εξωτερικού παρόχου, προβαίνοντας στον πρώτο έλεγχο των διαβατηρίων και των απαιτουμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Το σύστημα αυτό, αν κρίνουμε από τα φετεινά, εξαιρετικά αποτελέσματα που ανέφερα παραπάνω, δοκιμάστηκε και επέτυχε, και, συνεπώς, κατά την άποψή μας, δεν χρειαζόταν να αλλάξει, τουλάχιστον στην Ουκρανία. Ωστόσο, στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής του ΥΠΕΞ, οι Προξενικές μας Αρχές στο Κίεβο, στην Οδησσό και στην Μαριούπολη θα συνεργαστούν από τον καινούργιο χρόνο με εξωτερικό πάροχο. Ο χρόνος θα δείξει αν η συνεργασία αυτή θα μπορέσει να δώσει περαιτέρω ώθηση στην θετική δυναμική των τουριστικών ροών από την Ουκρανία στην Ελλάδα ή αν θα την φρενάρει. 

 

Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να κάνει η χώρα μας για να αυξηθεί περαιτέρω το τουριστικό ρεύμα από την Ουκρανία;

 

Η δυναμική του τουριστικού ρεύματος από την Ουκρανία στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, είναι πολύ μεγάλη. Τα περιθώρια όμως για την περαιτέρω αύξησή της είναι πολύ μεγαλύτερα. Για να επιτευχθεί τούτο, αυτό που χρειάζεται είναι η διαφήμιση της Ελλάδος ως τουριστικού προορισμού γενικότερα και ειδικότερα της ποικιλίας του τουριστικού προϊόντος που δεν είναι μόνο ο θερινός τουρισμός αλλά και ο χειμερινός, ο θρησκευτικός, ο συνεδριακός, ο ιατρικός και άλλες μορφές τουρισμού.
Ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Ουκρανία, κι’ αυτό δεν είναι  λίγο, είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των ξενοδόχων  δηλαδή της Ελλάδος και των Ουκρανών και Ελλήνων Tour  Operators.
Το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού, εκμεταλλευόμενο το ευνοϊκό  κλίμα που έχει υπάρξει την τελευταία τριετία, θα πρέπει από του  χρόνου να επενδύσει σε μία δυναμική διαφημιστική εκστρατεία, η  οποία, εάν γίνει με τα μέσα που απαιτούνται και τον τρόπο που  αρμόζει,  είμαι βέβαιος ότι θα φέρει σύντομα την Ελλάδα στην  πρώτη θέση της προτίμησης των Ουκρανών τουριστών. 

 

Σε ποιους τομείς της οικονομίας θεωρείτε πως υπάρχουν οι μεγαλύτερες προοπτικές επενδύσεων για επιχειρηματίες από τις δυο χώρες;

 

H Ελλάδα δίνει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις, ούσα μια χώρα της Ε.Ε. σε ένα στρατηγικό, για τις μεταφορές, γεωγραφικό σημείο, με φτηνό ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, σύγχρονες υποδομές και τομείς πολύ ελκυστικούς, όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση, η ενέργεια, η υψηλή τεχνολογία, οι επικοινωνίες κ.ο.κ. Θέλω, λοιπόν, μέσω του περιοδικού σας, να ζητήσω από την ουκρανική επιχειρηματική κοινότητα να προσπαθήσει να γνωρίσει τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η Ελλάδα και να τις εκμεταλλευθεί. Η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, αποτελεί για την Ελλάδα μια χώρα που μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο προς τις χώρες ΚΑΚ,  και – καθώς βρίσκεται στο δρόμο προς τη δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών με την Ε.Ε. – προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις. Θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να εξετάσουν επενδύσεις στην Ουκρανία στους τομείς της αγροτεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (όπου ήδη η Ελλάδα είναι παρούσα με τρεις τράπεζες) και να αξιοποιήσουν το δυναμικό καινοτομίας που υπάρχει στη χώρα.

 

Πως κρίνετε σήμερα το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων;


Το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, οικονομικών και εμπορικών, είναι ακόμη χαμηλό και δεν αντιστοιχεί στο πολύ καλύτερο επίπεδο των πολιτικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εμφανίζει, όμως, κατά τα τελευταία δύο χρόνια, μια θετική δυναμική, ως απόρροια και συνέχεια της πύκνωσης και ενίσχυσης των εκατέρωθεν πολιτικών επαφών και επισκέψεων, με κορυφαία αυτή του Προέδρου κ. Victor Yanukovych στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2011. Έτσι, καθημερινά, όλο και περισσότερες ελληνικές εταιρείες περιλαμβάνουν την Ουκρανία στα σχέδιά τους, είτε για επενδύσεις, είτε για εξαγωγές, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις επίσημες στατιστικές. Από ουκρανικής, όμως, πλευράς, αν και η Ελλάδα εισάγει αρκετά ουκρανικά προϊόντα, δεν είχαμε ακόμη την ευτυχία να αποτελέσουμε προορισμό ουκρανικών επενδύσεων στο βαθμό που αρμόζει στις σχέσεις των δύο χωρών. Σίγουρα υπάρχει μείζον περιθώριο ανάπτυξης και από τις δύο πλευρές σε πολλούς τομείς, το οποίο ευελπιστώ ότι οι επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών, όπως ήδη διαφαίνεται, θα το εκμεταλλευτούν το συντομότερο δυνατόν.

 

Ως έμπειρος διπλωμάτης έχετε υπηρετήσει σε πολλά πόστα. Με την φωνή της ψυχής και όχι του διπλωμάτη τι εικόνες έχετε στη καρδιά σας και στο μυαλό σας, από την Ουκρανία αλλά και από τους Ουκρανούς;

 

Η Ουκρανία είναι μία μεγάλη και από κάθε άποψη σημαντική χώρα με μία πολύ ζωντανή και δυναμική κοινωνία των πολιτών, που σύντομα, χάρις στις προσπάθειες που καταβάλλει, θα βρει την θέση που της αρμόζει μεταξύ των δημοκρατικών χωρών της Ευρώπης.
Οι πάνω από 100.000 Ουκρανοί πολίτες που υπερηφανεύονται για  την ελληνική τους καταγωγή και οι από την αρχαιότητα μέχρι  σήμερα αδιάλειπτοι πνευματικοί, θρησκευτικοί και εμπορικοί  δεσμοί μεταξύ Ελλήνων και Ουκρανών φέρνουν τους δύο λαούς  μας πολύ κοντύτερα τον ένα στον άλλο απ’ όσο δηλώνει η μεταξύ  τους γεωγραφική απόσταση κι’ αυτό εξηγεί γιατί οι Έλληνες στην  Ουκρανία και οι Ουκρανοί στην Ελλάδα απλώς αισθάνονται σαν  στο σπίτι τους.

            

σχόλια (0)
Ποια είναι η γνώμη σας;
Επιλέξτε εικονίδιο
highlights
θεματικές
Σχολιάστε τώρα!

Θα ήθελα ένα άρθρο για τη Ρωσική ηγεσία και πως νομιμοποιήθηκε. / Καρφιώτης ΠάνοςΤην ανατίναξη του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία ζητούσαν οι Βρετανοί καθοδηγητές της Integrity Initiative! / Hello / LeonidasΠώς κατασκευάζεται το «αυθόρμητο» αντιρωσικό κλίμα με χρήμα του Foreign Office / Πρέπει να ντρέπεστε με τόσα ψέματα που γράφετε αλλα από τον Λιατσο τι άλλο να περιμένει κανείς... / Μζια Γκουρεσιδζε«Χοντροκομμένη προβοκάτσια με έξωθεν υποκίνηση», χαρακτηρίζει η Μόσχα την υπόθεση της απέλασης των Ρώσων διπλωματών / Θανάσης ΑυγερινόςΑπουστα!!!!οι ρίζες μας!! Είμαστε εμείς και δεν ξεχνάμε!!! / Tula fotiadou 18022020Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα όμηρος βρώμικων παιχνιδιών και έξωθεν πιέσεων / Θανάσης ΑυγερινόςΤι καλά παιδιά αυτοί οι Εγγλέζοι πολιτικοί ! Μπουμπούκια ! Εκεί γεννήθηκε και η κοινοβουλευτική ολιγαρχία ! Στην Ελλάδα αυτό το σύστημα το λένε Δημοκρατία... / Γεώργιος Δημόκριτος ΒαμβακούσηςΥΠΕΞ Ρωσίας: "Πίσω από την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης η Ουάσιγκτον" / Θανάσης Αυγερινόςδοκιμασμενη συνταγη και νοστιμη, μονο που χρειαζεσαι μεγαλα ξυλακια για να κανετε τα μεγαλα σουβλακια, εγω συνηθως παιρνω απο εδω, νομιζω υπαρχουν και στο φυλλαδιο... / BillyΠαυλόπουλος: Η συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας συνεχίζεται και ο πολιτισμός μας ενώνει ακόμα περισσότερο / polu kako / tasosΈνα ιστορικό κτίριο της Σεβαστούπολης, η καθολική εκκλησία του Αγίου Κλήμη, κατοπινός κινηματογράφος «Φιλία», επιστρέφεται στο ποίμνιό της / ОТЛИЧНО / МАКРИΠούτιν: Φυσικά και δεν κατέρριψε η Ρωσία το Boeing της Μαλαισίας / θα γαμησουμε την τουρκια / κλημηςΜια γέφυρα ένωσε Ρωσία και Κριμαία (ΒΙΝΤΕΟ) / ο εσθονος ηταν πρακτορας της εε και καλως φυλακιστηκε / β.χ.τουρκαντωνηςΠούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με τις ΗΠΑ /