header Ελλάδα Κύπρος Ρωσία Κοινοπολιτεία Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Λευκωσία
Αγία Πετρούπολη
Μόσχα
skyline
08.01.2012 07:08

Νέα συμφωνία για τις δημόσιες προσφορές


Κατά τη 10η επέτειο της εισδοχής της Κίνας στον ΠΟΕ, εντάσσεται και η Ρωσία

Η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει τη Ρωσία να προσελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό και να αντιμετωπίσει την εντύπωση που επικρατεί, ότι η χώρα δεν είναι κατάλληλη για ξένες επενδύσεις

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
έχει δημιουργήσει η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ κατά τη δεκαετία που πέρασε, αλλά και οι καταναλωτές έχουν ευεργετηθεί από τα φθηνά κινέζικα προϊόντα

Στη συνάντηση των Υπουργών Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) τον περασμένο μήνα στη Γενεύη, 42 κράτη - μέλη από τις μεγαλύτερες οικονομίες του Οργανισμού, στον οποίο είναι ενταγμένες 158 χώρες, συμφώνησαν να διανοίξουν περαιτέρω τις αγορές τους στις εταιρείες τους όσον αφορά τις δημόσιες προσφορές. Ο Πρόεδρος της διάσκεψης κ. Nicholas Nittli, Ελβετός διπλωμάτης, δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή, που τώρα θα καλύπτει περισσότερους κυβερνητικούς οργανισμούς παρά προηγουμένως, είναι ένα ισχυρό κίνητρο για χώρες όπως είναι η Κίνα να καταβάλουν προσπάθειες να ενταχθούν στη συμφωνία αυτή.

Η Κίνα προσπάθησε επανειλημμένα να ενταχθεί στην πολυμερή αυτή συμφωνία, αλλά οι εκπρόσωποι της Αμερικής δήλωσαν ότι ακόμη συνεχίζουν να μην είναι ικανοποιημένοι από τον αριθμό των ντόπιων, περιφερειακών και κρατικών οργανισμών που η Κίνα εισηγείται να περιλάβει στη συμφωνία. Ορισμένες κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της Αμερικής, έχουν εισηγηθεί ότι η μέθοδος αυτής της συμφωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προωθηθεί και η περαιτέρω ελευθεροποίηση των υπηρεσιών.

Τον περασμένο μήνα οι 153 χώρες του ΠΟΕ συμφώνησαν, μετά από 18 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, στην εισδοχή της Ρωσίας από το 2012. Με στόχο την ένταξη της στον ΠΟΕ, η Ρωσία έχει υποσχεθεί να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς της, να εγκαταλείψει τις επιχορηγήσεις των βιομηχανικών προϊόντων και να επιτρέψει σε ξένες εταιρείες μεγαλύτερη πρόσβαση στην εγχώρια αγορά. Οι μεγαλύτερες παραχωρήσεις στις οποίες έχει προβεί η Ρωσία είναι η πρόσβαση στις αγορές όσον αφορά τις εταιρείες που ασχολούνται με διάφορες υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των τραπεζικών.

Η Ρωσία έχει υποσχεθεί ότι μετά την εισδοχή της στον ΠΟΕ οι ξένες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες δεν θα περιορίζονται στο 49% του μετοχικού κεφαλαίου σε ρωσικές επιχειρήσεις, ενώ στις ξένες τράπεζες θα επιτρέπεται να συστήσουν θυγατρικές εταιρείες χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο σε ρωσικά τραπεζικά ιδρύματα. Η συμφωνία αυτή θα βοηθήσει τη Ρωσία να προσελκύσει επενδύσεις από το εξωτερικό και να αντιμετωπίσει την εντύπωση που επικρατεί, ότι η χώρα δεν είναι κατάλληλη για ξένες επενδύσεις.

Τον περασμένο Δεκέμβρη ήταν η 10η επέτειος της ένταξης της Κίνας στον ΠΟΕ, όταν στις 11 Δεκεμβρίου 2001, μετά από 15 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων, εντάχθηκε ως νέο μέλος. Η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ, κατά τη δεκαετία που πέρασε, έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις, αλλά και οι καταναλωτές έχουν ευεργετηθεί από τα φθηνά κινέζικα προϊόντα.

Παράλληλα, όμως, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό από την Κίνα. Οι χαμηλές τιμές των κινέζικων εισαγωγών είχαν οδηγήσει σε χαμηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και έτσι οι Κεντρικές Τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια. Αυτό όμως οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των πιστώσεων και κατά συνέπειαν στην αύξηση των χρεών τόσο των νοικοκυριών όσον και των εταιρειών, αλλά και των κυβερνήσεων και δημιούργησε την κρίση χρεών τόσο στην Αμερική όσον και στην Ευρώπη.

Με την ένταξη στον ΠΟΕ η Κίνα μείωσε 7.000 εισαγωγικούς δασμούς, ποσοστώσεις και άλλα εμπόδια στο διεθνές εμπόριο. Υπήρχε φόβος ότι ο ξένος ανταγωνισμός θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στους γεωργούς της Κίνας και στις μη ανταγωνιστικές κρατικές επιχειρήσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές η Κίνα έχει απολαύσει μια πολύ καλή δεκαετία στην παγκόσμια οικονομική ιστορία, αφού σε δολάρια το ΑΕΠ της τετραπλασιάστηκε, ενώ οι εξαγωγές της σχεδόν πενταπλασιάστηκαν. Πολλοί ξένοι επενδυτές επίσης έχουν ευεργετηθεί, αφού το ποσοστό κέρδους στην Κίνα ήταν πιο ψήλο από το μέσο ποσοστό διεθνώς.

Θέλουν ν' ανταγωνιστούν τους Κινέζους

ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ της Κίνας αναφέρουν ότι διατηρεί μεν τους εισαγωγικούς δασμούς σε χαμηλά επίπεδα, αλλά επωφελείται στο να διατηρεί το νόμισμα της υποτιμημένο, πράγμα που βοηθά στις εξαγωγές. Πολλές ξένες εταιρείες, όμως, αισθάνονται ότι πρέπει ν' ανταγωνιστούν όχι μόνο τις κινεζικές εταιρείες, αλλά και το ίδιο το κινεζικό κράτος. Η κεντρική κυβέρνηση και οι περιφερειακές και τοπικές Αρχές κατέχουν πάνω από 100.000 εταιρείες. Κατά την περασμένη δεκαετία και σαν αποτέλεσμα της ένταξής της στον ΠΟΕ, η Κίνα κατέστη η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα και η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγέας.

Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας, όμως, έχει σημαντικά βοηθήσει στις εξαγωγές άλλων χωρών. Αλλά είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι οι εισαγωγές της Κίνας είναι πιο ελεύθερες απ’ ό,τι ήταν της Ιαπωνίας όταν βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης και περισσότερο ανοιχτή στις άμεσες επενδύσεις παρά στη Νότια Κορέα μέχρι τη δεκαετία του 1990.

ΟΚΤΩ ΓΥΡΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Σκληρές διαπραγματεύσεις

Η ΜΗ ευχάριστη εξέλιξη στην πρόσφατη διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου στη Γενεύη ήταν η διαπίστωση ότι ο Γύρος διαπραγματεύσεων της Doha, που άρχισε το 2001, μαζί με την ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ, δεν μπορεί προς το παρόν να προχωρήσει, αφού δεν έχει επέλθει κατάληξη στις συνομιλίες. Μέχρι τώρα υπήρξαν οκτώ γύροι διαπραγματεύσεων για την ελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου, στις οποίες μεγάλος αριθμός θεμάτων έτυχαν διαπραγμάτευσης και οδήγησαν στη συμφωνία που ιδρύθηκε το 1947, τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT). Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων που συμπληρώθηκε ήταν ο γύρος που άρχισε στην Ουρουγουάη το 1986 και τέλειωσε το 1994 και επεκτάθηκε να καλύπτει εκτός από τους δασμούς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπειαν αντιμετώπισε περισσότερες αντιδράσεις.

Ένας από τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχει συμπληρωθεί ο γύρος της Doha είναι και το αίτημα των πλουσίων χωρών, και ειδικά της Αμερικής, και των αναπτυσσομένων κρατών, ειδικά της Ινδίας, για περισσότερη πρόσβαση στις αγορές των μεγάλων αναδυομένων οικονομιών για τα γεωργικά και βιομηχανικά τους προϊόντα. Αλλά οι χώρες αυτές απαιτούν από την Αμερική πρώτα να καταργήσει τις δικές της γεωργικές επιδοτήσεις.

Επίσης εκείνοι που ξεκίνησαν τον Γύρο αυτό, όπως είναι ο κ. Robert Zoellick, ο οποίος είναι τώρα Πρόεδρος της Διεθνούς Τράπεζας, αλλά το 2001 ήταν ο Εκπρόσωπος της Αμερικής στις διαπραγματεύσεις της Doha, δηλώνουν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τη συμπλήρωση του Γύρου. Εκπρόσωπος της Διεθνούς Τράπεζας δήλωσε επίσης ότι υπήρξαν υπεραισιόδοξες προσδοκίες αναφορικά με τα οφέλη από τη συμπλήρωση αυτού του Γύρου, ενώ οι επιχειρηματίες από διάφορους τομείς, ειδικά από τις υπηρεσίες, αισθάνονται ότι τα συμφέροντά τους υποβαθμίστηκαν με στόχο να προωθηθούν τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα, ενός τομέα που θεωρητικά είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία.

KPMG, Λογιστικές,
Ελεγκτικές, Φορολογικές
και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
(Οι απόψεις και γνώμες που διατυπώνονται στο παρόν είναι αυτές του συγγραφέα και δεν εκπροσωπούν κατ’ ανάγκην τις απόψεις και γνώμες της KPMG International ή Οίκων Μελών της KPMG).

 

πηγή: sigmalive.com

Λέξεις Κλειδιά: συμφωνία, Ρωσία, Κίνα
σχόλια (0)
Ποια είναι η γνώμη σας;
Επιλέξτε εικονίδιο
highlights
θεματικές
Σχολιάστε τώρα!

Θα ήθελα ένα άρθρο για τη Ρωσική ηγεσία και πως νομιμοποιήθηκε. / Καρφιώτης ΠάνοςΤην ανατίναξη του λιμανιού της Σεβαστούπολης στην Κριμαία ζητούσαν οι Βρετανοί καθοδηγητές της Integrity Initiative! / Hello / LeonidasΠώς κατασκευάζεται το «αυθόρμητο» αντιρωσικό κλίμα με χρήμα του Foreign Office / Πρέπει να ντρέπεστε με τόσα ψέματα που γράφετε αλλα από τον Λιατσο τι άλλο να περιμένει κανείς... / Μζια Γκουρεσιδζε«Χοντροκομμένη προβοκάτσια με έξωθεν υποκίνηση», χαρακτηρίζει η Μόσχα την υπόθεση της απέλασης των Ρώσων διπλωματών / Θανάσης ΑυγερινόςΑπουστα!!!!οι ρίζες μας!! Είμαστε εμείς και δεν ξεχνάμε!!! / Tula fotiadou 18022020Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα όμηρος βρώμικων παιχνιδιών και έξωθεν πιέσεων / Θανάσης ΑυγερινόςΤι καλά παιδιά αυτοί οι Εγγλέζοι πολιτικοί ! Μπουμπούκια ! Εκεί γεννήθηκε και η κοινοβουλευτική ολιγαρχία ! Στην Ελλάδα αυτό το σύστημα το λένε Δημοκρατία... / Γεώργιος Δημόκριτος ΒαμβακούσηςΥΠΕΞ Ρωσίας: "Πίσω από την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης η Ουάσιγκτον" / Θανάσης Αυγερινόςδοκιμασμενη συνταγη και νοστιμη, μονο που χρειαζεσαι μεγαλα ξυλακια για να κανετε τα μεγαλα σουβλακια, εγω συνηθως παιρνω απο εδω, νομιζω υπαρχουν και στο φυλλαδιο... / BillyΠαυλόπουλος: Η συνεργασία Ελλάδας - Ρωσίας συνεχίζεται και ο πολιτισμός μας ενώνει ακόμα περισσότερο / polu kako / tasosΈνα ιστορικό κτίριο της Σεβαστούπολης, η καθολική εκκλησία του Αγίου Κλήμη, κατοπινός κινηματογράφος «Φιλία», επιστρέφεται στο ποίμνιό της / ОТЛИЧНО / МАКРИΠούτιν: Φυσικά και δεν κατέρριψε η Ρωσία το Boeing της Μαλαισίας / θα γαμησουμε την τουρκια / κλημηςΜια γέφυρα ένωσε Ρωσία και Κριμαία (ΒΙΝΤΕΟ) / ο εσθονος ηταν πρακτορας της εε και καλως φυλακιστηκε / β.χ.τουρκαντωνηςΠούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με τις ΗΠΑ /