10.03.2010 16:30
Η Κύπρος ρούσσεψε Μάγια Γκουρέβιτς

 

 

ολόκληρο το κείμενο στα ρωσικά