02.02.2013 01:51
Το παλάτι της Μεγάλης Αικατερίνης στην Αγ. Πετρούπολη