12.08.2011 07:34
Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα