02.12.2011 07:14
Το Κίεβο είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας