16.04.2013 13:48
Το πανέμορφο χωριό της Ρωσίας όπου κάνουν τα διάσημα επιτραπέζια σκεύη Γκζελ