04.02.2013 04:09
Η Ρωσία απαγόρευσε την εισαγωγή κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία

Η Ρωσία από τις 4 Φεβρουαρίου 2013 απαγόρευσε την εισαγωγή κατεψυγμένου κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία.

 

Ο περιορισμός των εισαγωγών κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλεται στο γεγονός ότι η αμερικανική πλευρά, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των ρωσικών Αρχών, δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για την αποφυγή εισαγωγής στη Ρωσία προϊόντων, που παράγονται με χρήση ρακτοπαμίνης.

Η απαγόρευση εισαγωγών από τη Γερμανία, πουλερικών, βοδινού και χοιρινού κρέατος, διατηρημένων σε απλή ψύξη, οφείλεται στην εξάπλωση του ιού Schmallenberg στη χώρα και στις ανεπαρκείς εγγυήσεις της γερμανικής κτηνιατρικής υπηρεσίας.

Πηγή: Η Φωνή της Ρωσίας 

Λέξεις Κλειδιά: Ρωσία,ΗΠΑ,κρέας,τρόφιμα,Γερμανία