02.03.2013 10:25
Η Ουκρανία δεν θα πληρώσει στη Ρωσία το φυσικό αέριο, που δεν απορρόφησε

Η Ουκρανία δεν προτίθεται να πληρώσει στη Ρωσία 7 δισ. δολάρια στο λογαριασμό της Gazprom ως πρόστιμο για το μη απορροφηθέν ρωσικό φυσικό αέριο το 2012.

 

«Τους απαντήσαμε ευγενικά, ότι αυτά τα 7 δισ. δολάρια δεν γίνονται αποδεκτά ως απαίτηση και δεν πρόκειται να πληρωθούν», είπε ο πρωθυπουργός της χώρας Νικολάι Αζάροφ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εν λόγω όγκος χρηματικών μέσων αποτελεί «τέσσερις ετήσιους προϋπολογισμούς», τους οποίους η Ουκρανία θα δαπανήσει σε κατασκευαστική έργα και προγράμματα ανακατασκευής του οδοστρώματος της χώρας. 

πηγή: Η Φωνή της Ρωσίας

Λέξεις Κλειδιά: Ουκρανία ,Ρωσία,φυσικό αέριο, Νικολάι Αζάροφ