10.03.2013 23:39
Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα