12.03.2013 15:09
Το εξωτερικό χρέος της Ρωσίας αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2012

Το εξωτερικό δημόσιο χρέος της Ρωσίας έφτασε τα 50 δισεκατομμύρια και 769, 2 εκατομμύρια δολάρια και ξεπέρασε κατά 41,8% τον δείκτη της 1ης Ιανουαρίου του 2012,- ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αυτό οφείλεται στην αύξηση του χρέους από τις κρατικές εγγυήσεις της χώρας σε συνάλλαγμα, καθώς επίσης επίσης και στο χρέος της χώρας για τις εξωτερικές εκδόσεις ομολόγων.

πηγή: Η Φωνή της Ρωσίας

Λέξεις Κλειδιά: εξωτερικό δημόσιο χρέος,Ρωσία,Υπουργείο Οικονομικών