13.03.2013 19:30
Κινδύνους για ρωσικές τράπεζες λόγω Κύπρου «βλέπουν» οι Moody's

Λευκωσία: Οι εργασίες ρωσικών τραπεζών στην Κύπρο θα μπορούσαν να υποστούν μικρές ζημιές αν διαθέτουν ουσιαστική έκθεση σε κυπριακές επιχειρήσεις ρωσικών συμφερόντων ή σε κυπριακές τράπεζες, αναφέρει σε έκθεσή του την Τετάρτη, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.
 

Σε έκθεσή του, ο οίκος επισημαίνει τρεις οδούς έκθεσης των ρωσικών τραπεζών σε κυπρογενείς κινδύνους. Πρόκειται για εταιρείες ρωσικών συμφερόντων με έδρα την Κύπρο, τις τραπεζικές και εταιρικές καταθέσεις και επενδύσεις σε κυπριακές τράπεζες και τις θυγατρικές εταιρείες των κυπριακών τραπεζών στη Ρωσία.
 
Αν και το κεντρικό σενάριο των Moody’s δεν περιλαμβάνει στάση πληρωμών ή αναστολή στις εξωτερικές πληρωμές στην Κύπρο φέτος, εντούτοις ο οίκος εκτιμά ότι «υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ότι και μόνο το βάρος του εκτιμώμενου χρέους (μετά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης) θα αναγκάσει τις Αρχές να ψάξουν κάθε τρόπο για τη μείωση του χρέους, περιλαμβανομένου της επιβολής ζημιών στον ιδιωτικό τομέα ("κούρεμα")».
 
«Η αποκρυστάλλωση αυτών των κινδύνων θα είναι πιστωτικά αρνητική για τις ρωσικές τράπεζες που έχουν σύνδεση με την Κύπρο, παρόλο που δεν θα είναι αρκετά σημαντικές για να δικαιολογούν δράσεις αξιολόγησης, δεδομένου του σχετικού μεγέθους της έκθεσης αυτής», αναφέρεται.
 
Ο Γιούγκεν Ταρζιμάροφ, αντιπρόεδρος των Moody’s και συγγραφέας της έκθεσης, σημειώνει πως «το κύριο κανάλι μετάδοσης για τις ρωσικές τράπεζες είναι τα δάνεια προς τις εταιρείες ρωσικών συμφερόντων με έδρα την Κύπρο».
 
«Εκτιμούμε ότι τα δάνεια αυτά ανέρχονταν περίπου σε 30 με 40 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012 ή σε ποσοστό 15-20% της κεφαλαιακής βάσης των ρωσικών τραπεζών. Μια δυνητική αναστολή εξωτερικών πληρωμών θα μπορούσε να μπλοκάρει τις αποπληρωμές δανείων προς τη Ρωσία, που θα οδηγήσει σε κάποιες πιέσεις στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού», λέει κ. Ταρζιμάροφ.
 
Το δεύτερο κανάλι μετάδοσης μέσω του οποίου οι ρωσικές τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε κυπρογενείς κινδύνους, είναι οι τραπεζικές και εταιρικές καταθέσεις και επενδύσεις στις κυπριακές τράπεζες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, στο τέλος του 2012, οι ρωσικές τράπεζες είχαν επενδύσει περίπου €1 δισ. στο κεφάλαιο των τραπεζικών και μη τραπεζικών θυγατρικών τους στην Κύπρο.
 
Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ οι επενδύσεις αυτές εδράζονται κυρίως σε σχέση θυγατρικής - μητρικής εταιρείας, μια χρεοκοπία από κυπριακές τράπεζες, ένα «πάγωμα» καταθέσεων ή/και μια αναστολή στις εξωτερικές πληρωμές θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποιες ζημιές για τις ρωσικές τράπεζες.
 
Αναφέρεται επίσης και σε έμμεσους κινδύνους για τις ρωσικές τράπεζες, που σχετίζονται με τις ρωσικές εταιρικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες.
 
Ο οίκος εκτιμά ότι οι ρωσικές εταιρικές καταθέσεις στην Κύπρο θα μπορούσαν να πλησιάζουν τα €19 δισ. και προσθέτει ότι σε περίπτωση χρεοκοπιών, παγώματος καταθέσεων ή ανάληψη βάρους από καταθέτες οι εταιρείες αυτές θα μπορούσαν να υποστούν απώλειες στις καταθέσεις τους ή να χάσουν την πιθανότητα να επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους, κάτι που με τη σειρά του θα μείωνε την ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν το τραπεζικό τους χρέος στη Ρωσία.
 
Τέλος, το τρίτο κανάλι μετάδοσης είναι οι θυγατρικές των κυπριακών τραπεζών στη Ρωσία. Στην έκθεση σημειώνεται ότι το κανάλι αυτό δε είναι το ίδιο σημαντικό, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης επηρεάζει μόνο μερικές μικρές θυγατρικές εταιρείες των κυπριακών τραπεζών.
 
«Οι θυγατρικές αυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο, βλάβη φήμης και εκροές καταθέσεων, συνεπεία των ανησυχιών που σχετίζονται με τα αυξημένα προβλήματα των μητρικών τους εταιρειών», αναφέρει.

πηγή: Ο Φιλελεύθερος

Λέξεις Κλειδιά: Λευκωσία,Κύπρος,Moody’s,Ρωσία,κυπριακές τράπεζες