29.03.2013 15:11
Η Γκαζπρόμ θα επεκτείνει την παρουσία της στη Βολιβία

Η Γκαζπρόμ πήρε την άδεια από τις Αρχές της Βολιβίας να συμμετάσχει στην αξιοποίηση δύο περιοχών με απόθεμα φυσικού αερίου ύψους περίπου 175 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Η εξόρυξη εκεί αναμένεται να αρχίσει μέχρι το 2017.

 

Η Γκαζπρόμ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι απλώς εταιρεία φυσικού αερίου, που ασχολείται με τη γεωλογική διερεύνηση, την εξόρυξη και τη μεταφορά του φυσικού αερίου. Σήμερα είναι μια παγκόσμια ενεργειακή εταιρεία, που ασχολείται με την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και της ενέργειας σε όλο τον κόσμο, - είπε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Εθνικής Ενέργειας Σεργκέι Πραβοσούντοφ.

- Η Γκαζπρόμ ανακοίνωσε τη στρατηγική της να γίνει παγκόσμια εταιρεία, ώστε να μην εξαρτάται από μια μόνο αγορά, σήμερα – την ευρωπαϊκή. Πολύ περισσότερο που προς την Ανατολή στέλνονται σχετικά μικρές ποσότητες. Από την Σαχαλίνη στο πλαίσιο του σχεδίου Σαχαλίνη-2 εξάγονται 10 εκατομμύρια τόνοι υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ιαπωνία, στη Νότια Κορέα και λίγο στην Κίνα. Η βασική αγορά των εξαγωγών της είναι η ευρωπαϊκή. Για αυτό τον λόγο αγοράζουν άδειες σε άλλες χώρες με σκοπό τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους για να εργαστούν σε όλο τον κόσμο.

Η κυβέρνηση της Βολιβίας για μερικά χρόνια μελετούσε το θέμα της προσέλκυσης της Γκαζπρόμ σε δύο σχέδια. Η εταιρεία θα μπορούσε να απορρίψει αυτή την πρόταση, αλλά δεν το έκανε αυτό. Και αυτό παρόλο που έχει να εκπληρώσει πολλά και αρκετά πολύπλοκα καθήκοντα, μαζί και το καθήκον της αξιοποίησης κοιτασμάτων στην αρκτική υφαλοκρηπίδα και της εκπλήρωσης του ανατολικού προγράμματος φυσικού αερίου. Το έκανε αυτό γιατί, κατά τη γνώμη του εμπειρογνώμονα Πραβοσούντοφ, δεν βλέπει τέτοιες αποφάσεις μόνο από την πραγματιστική άποψη.

 

- Δεν είναι μυστικό ότι ο φάκελος ελέγχου της Γκαζπρόμ ανήκει στο κράτος και η Λατινική Αμερική είναι μία από τις προτεραιότητες της ρωσικής ηγεσίας. Αυτό αφορά τη Βενεζουέλα και τη Βολιβία. Είναι φιλικές χώρες, που υποστήριζαν και υποστηρίζουν η μια την άλλη και έχουν φιλικά προς τη Ρωσία πολιτικά καθεστώτα. Συνεπώς η ενίσχυση αυτών των χωρών σημαίνει ενίσχυση των θέσεων της Ρωσίας και ενίσχυση όλης της Λατινικής Αμερικής γενικά μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των εταιρειών.

Για την Γκαζπρόμ τα προαναφερόμενα σχέδια στη Βολιβία δεν είναι καινούργια. Η εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία για τη διεξαγωγή εργασιών γεωλογικής εξερεύνησης σε 3 περιοχές στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας με αποθέματα φυσικού αερίου ύψους 300 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Η Βολιβία κατέχει την τρίτη θέση στην Λατινική Αμερική ως προς τα αποθέματα φυσικού αερίου και οι ολικές ποσότητες των πόρων της, μαζί και με τους πιθανούς, υπολογίζονται σε 1τρισεκατομμύριο και 500 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ζήτηση του φυσικού αερίου στις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα αυξάνεται. Πιθανολογείται ότι καταναλωτές φυσικού αερίου από τα νέα κοιτάσματα στη Βολιβία θα είναι η Αργεντινή και η Βραζιλία, χώρες, που είχαν αγοράσει το 2011 από τη Βολιβία 9,7 και 3,6 δυσεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου αντίστοιχα. Παίρνοντας υπόψη όλα αυτά, δεν αποκλείεται η συμμετοχή της Γκαζπρόμ και σε σχέδια κατασκευής αγωγών.

πηγή: Η Φωνή της Ρωσίας

Λέξεις Κλειδιά: Γκαζπρόμ,Βολιβία,Σαχαλίνη,Ιαπωνία,Νότια Κορέα,Βενεζουέλα,Λατινική Αμερική,Αργεντινή,Βραζιλία,Βραζιλία