12.04.2013 09:53
Η Λετονία τάχθηκε υπέρ της ρωσικής γλώσσας

Περίπου το 60% των πολιτών της Λετονίας υποστηρίζουν την παράδοση της ρωσικής γλώσσας,- ανακοινωσε το Κέντρο Έρευνας της Αγοράς και της Κοινής Γνώμης (SKDS).

 

Στις λετονικές οικογένειες υπέρ της εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας τάσσεται το 47% των ερωτηθέντων και στις ρωσικές –το 77%.

Η επίσημη γλώσσα στη Λετονία είναι η λετονική, ενώ η ρωσική αναγνωρίστηκε ξένη γλώσσα. Στα σχολεία η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να επιλεχθεί ως δεύτερη ξένη γλώσσα.

πηγή: Η Φωνή της Ρωσίας

Λέξεις Κλειδιά: Λετονία,ρωσική γλώσσα