17.04.2013 20:19
Στη Ρωσία θα κατασκευαστεί σύστημα προειδοποίησης για πτώση μετεωριτών

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εκτάκτων Αναγκών Πάβελ Ποπόφ, σήμερα γίνεται ανακατανομή και τροποποίηση των κονδυλιών στο πλαίσιο του Ομοσπονδιακού Ειδικού Προγράμματος «Μείωσης των ρίσκων και απάλυνσης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στη Ρωσία έως το 2015».

Προς το παρόν δεν ανακοινώθηκε πόσα πρόσθετα κονδύλια θα διατεθούν για τις εργασίες που αφορούν τα θέματα των αστεροειδων.

πηγή: Η Φωνή της Ρωσίας

Λέξεις Κλειδιά: Πάβελ Ποπόφ,Ρωσία