13.09.2013 12:32
Αικατερινμπούργκ, πρωτεύουσα των Ουραλίων