31.05.2013 13:32
Στη Ρωσία γιορταζεται η Παγκόσμια Ημέρα χωρίς κάπνισμα

Οι κάτοικοι της Ρωσίας γιορταζουν την Παγκόσμια Ημέρα χωρίς κάπνισμα, την παραμονή της έναρξης ισχύος του «αντικαπνιστικού νόμου».

 

Σήμερα στη Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιούνται πολυάριθμες εκδηλώσεις. που αποσκοπούν στη μείωση του αριθμού των καπνιστών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην προπαγάνδιση της βλάβης του καπνίσματος ανάμεσα στους ανήλικους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στη Ρωσία καπνίζει σήμερα πάνω από το 30% των ενηλίκων, μάλιστα, ένας στους πέντε καπνίζει τουλάχιστον ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα.

πηγή: Η Φωνή της Ρωσίας

Λέξεις Κλειδιά: Ρωσία,Παγκόσμια Ημέρα χωρίς κάπνισμα,καπνιστές,ανήλικοι