20.06.2013 19:36
Το "Πάρκο της Νίκης" στη Μόσχα η συντακτική ομάδα