11.09.2013 15:30
Καζάν - πρωτεύουσα της Πανεπιστημιάδας 2013