31.10.2013 12:43
Μια βόλτα στη Μόσχα από τις υποψήφιες «Μις Κόσμος»