05.11.2013 13:53
Η Ολυμπιακή φλόγα έφτασε στην πολική τούνδρα