10.11.2013 18:57
Οι Ρώσοι κοσμοναύτες μεταφέρουν στο Διάστημα την Ολυμπιακή Φλόγα