26.11.2013 13:05
Η Ολυμπιακή Φλόγα στο βυθό της Βαϊκάλης