08.01.2014 08:58
Στιγμιότυπο απο το κέντρο της Μόσχας