25.02.2014 14:27
Μια έκθεση με ματριόσκες σε γιγάντιο μέγεθος στη Μόσχα