13.01.2015 14:01
Οι Γερμανοί στρατιώτες χαιρετούν έναν άνδρα που υποστηρίζει ότι η Ρωσία κακώς "εισέβαλλε"στη Ναζιστική Γερμανία στον Β Παγκόσμιο πόλεμο