21.05.2015 15:55
Καλοκαιριάζει και στο Σότσι της Ρωσίας