17.01.2017 11:43
Η πώση του αεροπλάνου στο Κιργιστάν