04.08.2013 12:09
Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας