07.03.2013 22:20
Ο Βόλγας είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης