22.03.2012 04:16
Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας