05.10.2016 17:11
Έκθεση τεκμηρίων για την Ρωσική διασπορά του Μεσοπολέμου στην Αθήνα

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σολζενίτσιν» της Μόσχας, το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει έκθεση βιβλίων, χειρογράφων και φωτογραφικών τεκμηρίων με θέμα την Ρωσική Διασπορά του Μεσοπολέμου στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο της έκθεσης θα λάβει χώρα ημερίδα με το ίδιο θέμα, με συμμετοχή Ελλήνων και Ρώσων ιστορικών, εκπροσώπων του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σολζενίτσιν».
Οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν στην Μόσχα στις 10 -14 Οκτωβρίου 2016, στο Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σολζενίτσιν».